Prawa konsumenta – procesowo

Na początku bieżącego roku opublikowałem artykuł, w którym poruszyłem kwestie materialnoprawne związane z nowelizacją przepisów regulujących prawa konsumenta. Nowelizacja ta (a w zasadzie dwie nowelizacje) weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Dla osób, które jeszcze nie czytały – link do artykułu: https://nwlegal.pl/obowiazki-przedsiebiorcy-prawa-konsumenta-nowe-przepisy/ W niniejszym artykule skupię się na przepisach procesowych, które w przeważającej większości […]

Nowelizacja przepisów regulujących prawa konsumenta.

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy o prawach konsumenta. Obie nowelizacje są skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej zwiększających poziom ochrony konsumenta. W niniejszym artykule przedstawię zmiany mające zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności zawierają umowy z konsumentami. Tacy przedsiębiorcy powinni m.in. zweryfikować […]

Koniec roku to upływ terminów przedawnienia

Warto przypomnieć, że terminy przedawnienia niektórych roszczeń upływają na zasadach, obowiązujących od 2018 r.  z końcem roku kalendarzowego. Pozostało jeszcze dość czasu, by zapobiec przedawnieniu roszczeń, dla których termin przedawnienia upłynie z końcem bieżącego roku. Dlaczego przedawnienie jest tak ważne? Bo po upływie terminu przedawnienia dłużnik może co do zasady uchylić się od zaspokojenia roszczenia, […]

Wybrane obowiązki pracodawcy w związku z COVID-19

Żyjemy w czasach zdominowanych przez pandemię koronawirusa. Jednym z podstawowych narzędzi w walce z pandemią są regulacje prawne nakazujące lub zakazujące określone zachowania. Także w Polsce tworzone jest prawo, czasem naprędce, mające doraźnie służyć zapobieganiu lub zwalczaniu COVID-19. Mamy do czynienia z jednej strony z przepisami powszechnie obowiązującymi, zawartymi w ustawach lub rozporządzeniach, a także […]