Strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

Kto jest stroną postępowania budowlanego? Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jasno określa, kto może być stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a są to: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  W tym sensie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi […]