asystentka

Dba o sprawne funkcjonowanie kancelarii, komunikację z klientami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz koordynuje czynności organizacyjno-administracyjne i techniczne.

Czuwa nad właściwym obiegiem dokumentacji oraz korespondencji. Jest odpowiedzialna za wsparcie prawników w codziennej pracy oraz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy.