trojkat

25

lat doświadczeń
i zespołowego działania

Dostęp do danych spółki

Sukcesem zakończyła się sądowa batalia o uzyskanie przez naszego klienta dostępu do wybranych informacji na temat

Organ zmienia zdanie

Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu przed Naczelnikiem Urzędu Celno – Skarbowego w sprawie dotyczącej prawa

Skazanie za brak zapłaty

Brak zapłaty za wykonane roboty budowlane może wiązać się z odpowiedzialnością karną zamawiającego te roboty. Doprowadziliśmy

Dostęp do danych spółki

Sukcesem zakończyła się sądowa batalia o uzyskanie przez naszego klienta dostępu do wybranych informacji na temat

Organ zmienia zdanie

Z sukcesem reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu przed Naczelnikiem Urzędu Celno – Skarbowego w sprawie dotyczącej prawa