regulacje stanu prawnego nieruchomości

Obrót nieruchomościami z nieuregulowanym stanem prawnym jest mocno ograniczony, a niekiedy wręcz niemożliwy. Takie nieruchomości mają mniejszą wartość, ciężko je sprzedać a nawet podarować, nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytów, trudno prowadzić na nich inwestycje, czasami ciężko je wynająć. Nieuregulowane stany prawne to bogactwo różnych sytuacji: od wątpliwości odnośnie własności (roszczenia reprywatyzacyjne, zasiedzenia własności), przez problemy z obciążeniami („stare” hipoteki, niewykonywane służebności) po utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości.  

To także bardzo różne drogi prowadzące do uregulowania stanu prawnego: od spraw sądowych, przez postępowania administracyjne, po rozwiązania umowne. 

Regulacje stanu prawnego to pojemne określenie. Chodzić może o to, że księga wieczysta zawiera nieaktualne lub nieprawdziwe wpisy, ale także o spory między właścicielami co do sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości lub co do tego, komu ma przypaść nieruchomość lub jej część (jak podzielić nieruchomość). To także sprawy administracyjne, wynikające z nieważnych decyzji nacjonalizacyjnych czy wywłaszczeniowych lub z żądań zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, która nie została wykorzystana na cele wywłaszczenia. To również sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych, jak śmierć.

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie w działaniach zmierzających do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości. Prowadziliśmy wszystkie niżej wymienione rodzaje spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości, przy czym część z nich można przeprowadzić umownie i w tym zakresie proponujemy pomoc polegającą na negocjacjach umów (ugód) oraz opracowaniu właściwych dokumentów:

 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zakładanie ksiąg wieczystych oraz aktualizacje stanów prawnych ujawnionych w księgach wieczystych,
 • sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku dorobkowego (między małżonkami),
 • zasiedzenie własności nieruchomości lub służebności,
 • postępowania wieczystoksięgowe,
 • eksmisje,
 • podział nieruchomości do korzystania (quo ad usum),
 • wydanie nieruchomości, rozliczenia nakładów oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
 • reprywatyzacyjne, a w tym postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odejmujących własność nieruchomości,
 • podziały i scalania nieruchomości,
 • rozgraniczenia.

Wśród spraw dotychczas przez nas prowadzonych, są m.in.:

 • reprezentacja w sporze o własność wynikłym z faktu ujawnienia dwóch ksiąg wieczystych dla działki leżącej w środku 100 hektarowego terenu zajętego przez duży zakład produkcyjny, 
 • liczne sprawy dotyczące kwestionowania zbycia nieruchomości oparte o tzw. skargę pauliańską,
 • reprezentacja w sprawach zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na potrzeby PRL-owskich przedsiębiorstw i spółdzielni,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, w tym np.  w kamienicy w ścisłym centrum Krakowa z udziałem Gminy Kraków (jako współwłaściciela),
 • podział majątku wspólnego małżonków o wartości sięgającej kilkudziesięciu milionów złotych,
 • reprezentacja w sprawach odzyskania nieruchomości utraconych na podstawie przepisów o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (w tym przedsiębiorstwa pozostałego po największej przedwojennej gazecie codziennej),
 • reprezentacja w sprawach dotyczących tzw. dekretu Bieruta – o odzyskanie nieruchomości położonych na terenie Warszawy.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować