dokumentacja deweloperska

Dobre wzorce umowne to większy spokój dla dewelopera i mniejsze koszty jego działalności. Jakkolwiek transakcje na rynku deweloperskim z udziałem konsumentów uległy znacznej profesjonalizacji i standaryzacji, to jednak każda inwestycja niesie inne wyzwania, dlatego każdy prospekt informacyjny czy wzorzec umowy deweloperskiej różni się od innych. Pomagamy w oprzyrządowaniu sprzedaży przez deweloperów, dostosowując ją do indywidualnych warunków, kładąc szczególny nacisk, by cele dewelopera były realizowane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa prawnego. Od roku 2000 pracujemy stale dla deweloperów lub ich klientów. Opracowane przez nas wzorce nigdy nie zostały zakwestionowane przez Sąd lub Prezesa UOKiK.

Nasze usługi świadczymy deweloperom i nabywcom lokali/domów, którym możemy zaproponować między innymi:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji wzorcowej dla inwestycji deweloperskiej (od tzw. umowy rezerwacyjnej, prospektu informacyjnego, umowy deweloperskiej po umowę sprzedaży),
 • analizę dokumentacji deweloperskiej pod kątem występowania klauzul niedozwolonych (na rzecz deweloperów),
 • analizę dokumentacji deweloperskiej pod kątem ryzyk związanych z inwestycją oraz występowania klauzul niedozwolonych (na rzecz nabywców lokali/domów) oraz negocjacje umów deweloperskich,
 • reprezentację w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub w postępowaniach sądowych, dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych,
 • doradztwo przy zawieraniu umów kredytowych lub przy ich renegocjowaniu lub zmianie sposobu finansowania. 

 

Świadczymy usługi także na rzecz deweloperów specjalizujących się w innych rodzajach budownictwa, jak powierzchnie magazynowe lub produkcyjne, gdzie nie ma zastosowania tzw. ustawa deweloperska.

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują między innymi:

 • kilkadziesiąt obsłużonych inwestycji deweloperskich, także w zakresie przygotowania dokumentacji wzorcowej, realizowanych w wielu miastach Polski (m. in. w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach),
 • oprzyrządowanie inwestycji deweloperskich realizowanych w etapach przez kilka lat, ze zmiennym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, powstającymi wspólnotami mieszkaniowymi, wzajemnymi służebnościami i rozliczeniami,
 • reprezentację dewelopera w postępowaniach z odwołania od decyzji Prezesa UOKIK, nakładających kary pieniężne za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – zakończone uchyleniem w całości zaskarżonych decyzji,
 • reprezentację przedsiębiorców (deweloperów, pośredników nieruchomości) w postępowaniu kontrolnym przed Prezesem UOKIK w sprawach dotyczących stosowania klauzul niedozwolonych,
 • jedne z pierwszych wygranych spraw przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszczętych przez znane stowarzyszenie „wyłudzające” opłaty od przedsiębiorców za stosowanie wzorców z klauzulami niedozwolonymi,
 • opiniowanie i negocjowanie umów deweloperskich na rzecz nabywców lokali/domów,
 • opracowanie wzorców umów rezerwacyjnych, które pomimo wątpliwości w odniesieniu do ich charakteru prawnego, nie zostały dotąd skutecznie zakwestionowane,
 • reprezentacja deweloperów w licznych sporach z nabywcami oraz nabywców w sporach z deweloperami na gruncie wykonania lub rozwiązania umów deweloperskich.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować