najmy komercyjne

Najem – można by powiedzieć, że to taka prosta i jakże często spotykana umowa. Prawdą jest tylko to, że często spotykana. Każdy najem posiada swoją specyfikę, a im dłuższy albo dotyczący większej powierzchni lub przeznaczony na nietypową działalność, tym z reguły bardziej skomplikowany. To co jest błogosławieństwem może stać się w innych okolicznościach przekleństwem – jak np. długi okres najmu. 

Pomagamy rozwiązać te problemy, zajmując się negocjowaniem i opracowywaniem umów najmu. Przeszło przez nasze ręce co najmniej kilkaset umów najmu. Poznaliśmy różne sposoby zabezpieczania interesów obu stron. Często trzeba wyjść poza sam przedmiot najmu, przyglądając się całej nieruchomości i jej otoczeniu. Robimy to. W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • opiniowanie, negocjowanie i renegocjowanie umów najmu w obiektach biurowych, handlowych, magazynowych i produkcyjnych, zarówno na rzecz wynajmujących jak i najemców,
 • opracowywanie dokumentacji wzorcowej dla obiektów z wieloma najemcami (np. biurowce, centra handlowe, centra magazynowe, parki przemysłowe) – od wzorcowej umowy najmu ze wzorcowymi załącznikami po regulaminy i umowy na usługi dodatkowe,
 • opracowywanie wzorcowych umów najmu dla sieci sprzedażowych/dystrybucyjnych,
 • obsługa prawna komercjalizacji obiektów (negocjowanie i zawieranie umów z ustanawianiem zabezpieczeń),
 • opiniowanie i negocjowanie innych umów związanych z umową najmu, dotyczących prowadzenia działalności w centrum handlowym/biurowym (umowy na prace projektowe, prace budowlano – remontowe, umowy franchisingu, umowy z zakresu prawa pracy),
 • bieżące doradztwo w trakcie najmu, w tym analiza możliwości rozwiązania umowy, 
 • pomoc w sporach związanych z najmem (np. wady lokali, rozliczenia nakładów na przedmiot najmu, rozliczenia zabezpieczeń i ich zwrot, wypowiedzenia umów najmu lub odstępowanie od nich itp.) i w ich rozwiązywaniu; postępowania ugodowe i mediacyjne.

Spośród naszych dotychczasowych doświadczeń, wskazać możemy na następujące:

 • obsługa prawna procesu komercjalizacji (negocjacji i zawierania umów najmu) obiektów magazynowo-produkcyjnych przez największego w Polsce dewelopera i operatora powierzchni logistycznych/magazynowych,
 • negocjacje wieloletnich umów najmu obiektów przeznaczonych na działalność produkcyjną na rzecz firm produkcyjnych z branży automotive, reklamowej, opakowań,
 • opracowanie wzorcowej dokumentacji dla centrum biurowego w Krakowie,
 • negocjacje umów najmu w nowobudowanych i dedykowanych obiektach dla sieci sklepów spożywczych oraz sieci sklepów kosmetycznych,
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji dla właściciela centrum handlowego (wzory umów najmu wraz z zabezpieczeniami, regulaminy, umowy z dostawcami usług),
 • negocjacje po stronie najemców (przykładowe branże: IT, spożywcza, kosmetyczna, okulistyczna, sportowa, odzieżowa, samochodowa) umów najmu na terenie całego kraju (m.in. Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Bielsko-Biała, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Tychy, Toruń, Łódź) w galeriach handlowych i w biurowcach,
 • reprezentacja dużej firmy produkcyjnej (najemca) w sporze z właścicielem w związku ze zniszczeniem w pożarze hali produkcyjno-magazynowej.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować