Sukces działu procesowego – prawomocne podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości

W sprawach związanych z tzw. „kredytami frankowymi” wielu konsumentów w jednym postępowaniu dochodzi przed sądem dwóch roszczeń – o zapłatę, tj. o zwrot wpłaconych kwot z tytułu wykonywania umowy kredytu, jak również o ustalenie nieważności umowy. Z uwagi na upadłość Getin Noble Bank S.A. sądy w tych sprawach często wydają

Sukces w postępowaniu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

Ograny gmin wydając decyzje wymiarowe co do podatku od nieruchomości opierają się na ogół na danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Taki „automatyzm” działania – mający podstawę w art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – wynika przede wszystkim z dużej ilości decyzji, które należy wydać. Organy opierają

Zmiana daty wejścia w życie nowego Rozporządzenia dot. warunków technicznych budynków

Do prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O rozporządzeniu zmieniającym pisaliśmy w artykule adw. Karola Kochańskiego ➡ Nowe rozporządzenie dot. warunków technicznych budynków. Projekt ten został przekazany

Interpretacja pojęcia „budynku” nadal budzi wątpliwości – korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa zamówień publicznych

Definicja pojęcia „budynku” wynikająca z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (podobnie zresztą jak kwalifikacja obiektów budowlanych do poszczególnych kategorii wynikających z ustawy) nieustannie pozostaje przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych. To właśnie między innymi rozumienie pojęcia „budynku” było osią sporu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym przez jedną

Upływ terminów przedawnienia

Z końcem roku kalendarzowego ulegają przedawnieniu roszczenia, dla których termin przedawnienia wynosi co najmniej 2 lata. Dlatego wskazane jest, aby przynajmniej raz w roku dokonywać przeglądu roszczeń pod tym kątem. Podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować po kilku dużych projektach, postanowiliśmy zaszaleć na torze gokartowym – zespołowo! Tym razem wyłącznie w męskim gronie zespół NWN odbył szkolenie, trening, a następnie wziął udział w wyścigach. Emocji i śmiechu co niemiara, zakręty, prędkość, rywalizacja… 🏎🏎🏎Zazwyczaj skupieni

O nieudanych inwestycjach, błędnych decyzjach i porażkach…

W najnowszym artykule na łamach Forbes Polska, Radosław Nikiel – partner zarządzający NWN wraz z Janem Kornblitem – CEO i założycielem Kornblit&Partners | Executive Search – otwarcie o cennych lekcjach biznesu, jakimi stają się nierzadko porażki. Zachęcamy serdecznie do lektury link do artykułu.

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie

W ostatnim czasie przybywa spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy – tzw. postępowań dyscyplinarnych. Niewątpliwie jest to efekt większej świadomości prawnej pacjentów, którzy coraz częściej decydują się na wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w przypadku popełnienia błędu medycznego. Ze statystyk wynika, że liczba spraw, które wpłynęły do Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2022 r.

Wygrana w sprawie medycznej

Funkcjonujemy w rzeczywistości prawnej, w której coraz częściej lekarzom przychodzi mierzyć się z problemami prawnymi. Sprawy takie nieraz mają wymiar i ciężar szczególny. Zarzuty stawiane są bowiem także lekarzom oddanym swojej profesji, którzy życie poświęcają na leczenie i ratowanie ludzi. Tym bardziej cieszy, jak w tego typu sprawie możemy pomóc.

Deal done!

Zakończyliśmy kolejny ciekawy projekt! Tym razem wspieraliśmy Altios przy międzynarodowej transakcji zakupu udziałów grupy spółek. Dokumentacja transakcyjna przy przejęciu tego rozmiaru przy jednoczesnym zachowaniu ustaleń stron i wymogów prawa polskiego, wymagała sprawnej koordynacji projektu po obu stronach. Dziękujemy Altios za zaufanie i niezwykle owocną współpracę.

Vive la France!

W ubiegły piątek 14 lipca mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Willi Decjusza na obchodach Narodowego Święta Francji, organizowanych przez Konsulat Generalny Francji i na zaproszenie Rector Polska, filii francuskiej grupy Rector Lesage, lidera produkcji prefabrykatów betonowych, działającego w Polsce od 2003 roku. Tegoroczne święto było wyjątkowe z racji zbliżającego się zakończenia

Market Point – nowy punkt na mapie południowej Polski

Kolejne otwarcie, w którym mieliśmy swój skromny udział. Tym razem sklepu sieci Market Point, którą wspieramy przy zawieraniu długoterminowych umów najmu. Market Point to sieć sklepów spożywczych w formule delikatesów z bogatym asortymentem i w ciekawie zaprojektowanych wnętrzach. Gratulujemy i życzymy sukcesu, podobnie jak we wcześniejszych lokalizacjach.