Interpretacja pojęcia „budynku” nadal budzi wątpliwości – korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa zamówień publicznych

17 stycznia 2024

Definicja pojęcia „budynku” wynikająca z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (podobnie zresztą jak kwalifikacja obiektów budowlanych do poszczególnych kategorii wynikających z ustawy) nieustannie pozostaje przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych.

To właśnie między innymi rozumienie pojęcia „budynku” było osią sporu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym przez jedną z gmin. W zakończonym ostatnio postępowaniu odwoławczym zamawiający w całości uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu wniesionym wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, aprobując przedstawione przez nas stanowisko co do rozumienia pojęcia „budynku” użytego przy określaniu warunków udziału w postępowaniu.

Sprawa została zakończona pozytywnie dla naszego Klienta jeszcze przed jej rozpoznaniem przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W tym kontekście możemy podkreślić istotne znaczenie zarówno precyzji określania warunków zamówienia publicznego, czy treści składanych przez wykonawców ofert i oświadczeń, ale także zapewnienia przez zamawiających należytej weryfikacji składanych dokumentów ofertowych.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.