Zmiana daty wejścia w życie nowego Rozporządzenia dot. warunków technicznych budynków

29 marca 2024

Do prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O rozporządzeniu zmieniającym pisaliśmy w artykule adw. Karola Kochańskiego ➡ Nowe rozporządzenie dot. warunków technicznych budynków.

Projekt ten został przekazany do podpisu Ministrowi Rozwoju i Technologii. Zgodnie z jego treścią ma zostać zmieniona data wejścia w życie powyższego rozporządzenia zmieniającego z 1 kwietnia 2024 r. na 1 sierpnia 2024 r.

Ponadto zmienione mają zostać również wyjątki dotyczące:

  • minimalnej powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, która nie będzie dotyczyć budynków zamieszkania zbiorowego lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których wydzielono lokal użytkowy, jak również w innych budynkach, dla których przed 1 sierpnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę względnie zostało dokonane zgłoszenie budowy przy braku sprzeciwu organu (lub wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) – zmiana z 1 kwietnia 2024 r. na 1 sierpnia 2024 r.
  • wymagań wydzielenia pomieszczenia dostosowanego i przeznaczonego do przewijania dorosłych osób ze szczególnymi potrzebami, które nie będą dotyczyć budynków, dla których przed dniem 1 sierpnia 2024 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę względnie zostało dokonane zgłoszenie budowy przy braku sprzeciwu organu (lub wydaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) – również zmiana z 1 kwietnia 2024 r. na 1 sierpnia 2024 r.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Deal done!

Zakończyliśmy kolejny ciekawy projekt! Tym razem wspieraliśmy Altios przy międzynarodowej transakcji zakupu

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.