Sukces działu procesowego – prawomocne podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości

8 lipca 2024

W sprawach związanych z tzw. „kredytami frankowymi” wielu konsumentów w jednym postępowaniu dochodzi przed sądem dwóch roszczeń – o zapłatę, tj. o zwrot wpłaconych kwot z tytułu wykonywania umowy kredytu, jak również o ustalenie nieważności umowy.

Z uwagi na upadłość Getin Noble Bank S.A. sądy w tych sprawach często wydają postanowienia o zawieszeniu postępowania w oparciu o art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem Sąd obligatoryjnie zawiesza postępowanie m.in. jeżeli dotyczy ono masy upadłości i ogłoszono upadłość.

Właśnie taka sytuacja spotkała jednego z naszych klientów – sąd zawiesił postępowanie w całości, a zatem w stosunku do obu roszczeń. Nie zgadzając się ze stanowiskiem sądu kilka miesięcy temu złożyliśmy wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania w części, a to w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej. Uważamy bowiem, że sądy nieprawidłowo intepretują przepisy i niezasadnie zawieszają postępowania w tym zakresie. Takie działanie sądów narusza również szereg innych przepisów oraz szeroko pojęty interes konsumentów. 

Sąd I Instancji oddalił nasz wniosek uznając, że zarówno postepowanie o zapłatę jak również postępowanie o ustalenie nieważność umowy może zostać podjęte dopiero po wyczerpaniu trybu dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym.

Podtrzymując konsekwentnie nasze stanowisko złożyliśmy zażalenie na to postanowienie. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu II Instancji.

Z przyjemnością możemy poinformować, że Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości przychylił się do naszych argumentów i zmienił postanowienie Sądu I Instancji poprzez podjęcie zawieszonego postępowania w zakresie roszczenia o ustalenie nieważności umowy z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości. Postanowienie jest prawomocne.

Postanowienie ma istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów naszego klienta. Jego wydanie oznacza, że Sąd I Instancji już teraz, a nie dopiero po wyczerpaniu trybu dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym, zobowiązany będzie rozstrzygnąć sprawę o ustalenie nieważności umowy kredytowej. Tym samym dojdzie do szybszego rozstrzygnięcia niepewności prawnej w tym zakresie. W przypadku wydania wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej będzie on miał pozytywny wpływ nie tylko na samą wierzytelność zgłoszoną w postępowaniu upadłościowym, ale również pozwoli na wykreślenie hipoteki banku i uwolnienie się kredytobiorców od konieczności płatności dalszych rat z tytułu nieważnej umowy. Pozostanie jednak kwestia zwrotu konsumentom kwot dotychczas zapłaconych z tytułu jej wykonywania.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.