audyty nieruchomości

Audyt nieruchomości stał się już standardem przy zakupie nieruchomości inwestycyjnych i jest coraz częstszy także przy mniejszych transakcjach, takich jak zakup mieszkania lub działki pod budowę domu jednorodzinnego. 

W każdym przypadku chodzi o sprawdzenie, czy stan prawny nieruchomości odpowiada z jednej strony zapewnieniom sprzedającego a z drugiej potrzebom inwestora/kupującego. Badanie stanu prawnego nieruchomości (tzw. due diligence nieruchomości) polega na zebraniu i analizie wielu informacji na temat nieruchomości, pochodzących z różnych źródeł, w celu zidentyfikowania, czy i jakie ryzyka towarzyszą nabyciu nieruchomości. Audyty dotyczyć mogą zarówno nieruchomości niezabudowanych jak i zabudowanych, o dowolnym przeznaczeniu.

Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach, proponujemy wykonanie audytów nieruchomości położonych na terenie całej Polski o zakresach dostosowanych do potrzeb Klientów, w tym:

 • pełnozakresowych audytów nieruchomości stanowiących element procesu inwestycyjnego,
 • audytów sporządzanych w charakterze niezależnego, zewnętrznego eksperta,
 • audytów dotyczących wybranych zakresów (na przykład umów najmu w obiekcie z wieloma najemcami),
 • audytów ograniczonych do kluczowych zagadnień dotyczących nieruchomości, wykonywanych najczęściej na rzecz osób dokonujących zakupu nieruchomości na własne potrzeby (działka, dom, mieszkanie), nazywanych przez nas „małymi audytami”. 

Z przeprowadzonego badania sporządzamy raporty, które przybierają postać:

 • pełnego, opisowego raportu albo
 • coraz częściej wybieranego przez Klientów raportu ograniczonego do omówienia kluczowych zagadnień i opisu ustalonych w wyniku badania ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości.

Wykonaliśmy dziesiątki badań nieruchomości, stanowiących odrębne zlecenia lub element większych projektów (fuzje, przejęcia, FDI itp.). Dotyczyły one nieruchomości przemysłowych, komercyjnych, mieszkaniowych. Wykonywaliśmy je na zlecenie:

 • instytucji finansowych (banki i firmy leasingowe) – jako zewnętrzni eksperci, niezależni od stron transakcji,
 • inwestorów dokonujących zakupu na potrzeby własnej działalności produkcyjnej lub handlowej (m.in. pod budowę fabryki samochodów, zakładów produkujących części samochodowe, magazynów),
 • deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych (pod osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe, hotele i biurowce),
 • inwestorów kapitałowych lokujących środki w skomercjalizowane nieruchomości,
 • osób kupujących na swoje potrzeby osobiste mieszkania, domy i działki pod budowy domów jednorodzinnych.

Większość przeprowadzonych audytów zakończyła się zakupem nieruchomości i zrealizowaniem inwestycji, ale były i takie badania, których wyniki spowodowały rezygnacje z zakupu nieruchomości (np. wobec ustalenia wygaśnięcia pozwolenia budowlanego, stwierdzenia wadliwego nabycia nieruchomości przez sprzedawcę, braku dostępu do drogi publicznej, niezgodności zamierzenia inwestycyjnego z możliwościami zabudowy, stwierdzonych prawdopodobnych zanieczyszczeń na nieruchomości).  

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować