problemy karne w nieruchomościach

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego, które z reguły pozostają w związku z pozostałymi naszymi specjalizacjami. Niekiedy wiąże się to z koniecznością natychmiastowej reakcji na sytuację kryzysową, jak w przypadku katastrof budowlanych czy wypadków na placu budowy. W większości są to jednak sprawy związane z prowadzeniem firm lub pełnieniem określonych funkcji.  Zapewniamy w tym obszarze pełne wsparcie prawne (zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych). 

Wśród spraw, których prowadzenia się podejmujemy, są:

 • interwencje kryzysowe w razie wystąpienia zdarzenia mogącego wiązać się z odpowiedzialnością karną (np. katastrofy budowlane, nagłe przeszukania czy zatrzymania przez policję lub służby),
 • sprawy karne osób odpowiedzialnych za przebieg procesów budowlanych – od inwestora, przez projektantów, po inspektorów nadzoru, kierowników budowy,
 • sprawy karne skierowane przeciwko właścicielom lub menedżerom firm np. w związku z działaniem na szkodę firmy,
 • sprawy karne przeciwko funkcjonariuszom publicznym takim jak wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, urzędnicy państwowi (sprawy o przekroczenie uprawnień, fałszowanie dokumentów, działanie na szkodę Skarbu Państwa lub gminy, przyjmowanie korzyści majątkowych).

Przykładami dotychczas prowadzonych spraw są:

 • obrona oskarżonego funkcjonariusza publicznego o fałszowanie dokumentów spółki (zakończone umorzeniem),
 • obrona urzędnika gminnego w sprawie o zarzut działania na szkodę gminy (zakończona uniewinnieniem), 
 • obrona burmistrza w sprawie o przyjmowanie korzyści majątkowej (zakończona umorzeniem),
 • obrona w sprawach członków zarządu spółek kapitałowych z zarzutem działania na szkodę tych spółek (zakończone uniewinnieniem),
 • obrona przedsiębiorcy oskarżonego o niedozwolone przyjmowanie należności w formie gotówkowej (zakończone uniewinnieniem),
 • interwencje w sprawach katastrof budowlanych – opracowanie strategii postępowania,
 • reprezentacja poszkodowanych i oskarżonych w sprawach związanych z odpowiedzialnością za wypadki na budowie, w tym wypadki śmiertelne.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować