umowy o roboty budowlane

W wypadku umów o roboty budowlane, bardziej niż przy wielu innych umowach sprawdza się powiedzenie, że szykuje się je na czas wojny, a nie na czas pokoju. Dlatego przy ich negocjowaniu i opracowywaniu szczególnego znaczenia nabiera znajomość problemów, jakie najczęściej występują w relacji inwestor – wykonawca lub wykonawca – podwykonawca, znajomość procesów budowlanych, a czasem nawet technologii. 

Mamy za sobą wiele umów, przygotowywanych na potrzeby klientów (inwestorów, inwestorów zastępczych, generalnych wykonawców, wykonawców, podwykonawców) posiadających różne oczekiwania lub działających w oparciu o różne modele realizacji inwestycji i różne sposoby organizacji prac budowlanych. Niejednokrotnie punktem wyjścia były umowy dostarczane przez drugą stronę transakcji. To nam pozwala przygotowywać umowy na potrzeby procesu budowlanego/inwestycyjnego nie czysto teoretycznie, ale z uwzględnieniem bagażu doświadczeń. Nie jest nam obca terminologia budowlana, zasady prowadzenia budów czy rola poszczególnych osób w procesie budowlanym. Wiemy co dla każdej ze stron może być istotne i gdzie mogą pojawić się problemy. 

Proponujemy inwestorom (prywatnym lub publicznym) oraz firmom budowlanym usługi obejmujące prowadzenie negocjacji oraz przygotowanie dokumentów:

  • umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa,
  • umowy o wykonawstwo częściowe,
  • umowy o roboty budowlane w relacji wykonawca – podwykonawca,
  • umowy o pełnienie roli inwestora zastępczego,
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych.

Wśród dotychczas zrealizowanych przez nas projektów są m.in.:

  • negocjacje umów (na bazie własnych wzorców lub na bazie wzorców wykonawców) na realizacje inwestycji deweloperskich mieszkaniowych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa, jak i w trybie wykonawstwa częściowego o wartościach jednostkowych od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych – na zlecenie deweloperów,
  • negocjacje i opracowanie umów o roboty budowlane w różnych systemach wykonania na zlecenie firm budowlanych – obiekty produkcyjne i magazynowe o wartościach każdorazowo od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych,
  • negocjacje w imieniu inwestorów umów na budowę zakładów produkcyjnych (autobusów i samochodów ciężarowych, części samochodowych), a także biurowców i obiektów handlowych,
  • analiza SIWZ/SWZ z projektem umowy na potrzeby wykonawcy robót drogowych, w wyniku której wykonawca zrezygnował z udziału w przetargu z uwagi na bardzo niekorzystne warunki zamówienia,
  • przygotowywaliśmy dokumentacje przetargowe na zlecenie gmin, obejmujące SIWZ (obecnie SWZ) wraz z projektami umów o roboty budowlane.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować