obsługa prawna przedsiębiorców

Na przestrzeni lat naszej działalności prowadziliśmy wiele spraw nie wiążących się bezpośrednio z nieruchomościami. Dotyczyły one chociażby spółek naszych klientów operujących na rynku nieruchomości, ale niezależnie zajmowaliśmy sprawami z różnych obszarów prawa. Jako przykład możemy wskazać, że przez wiele lat obsługiwaliśmy kilka czołowych, dużych banków na poziomie regionu, jak również prowadząc sprawy na zlecenie central tych banków. Obsługiwaliśmy od A do Z proces zakładania domu maklerskiego i organizowania jego działalności, w tym opracowanie wszystkich wewnętrznych regulacji, procedur, wzorców dokumentów, a także występując przed Komisją Nadzoru Finansowego. Na drugim biegunie były sprawy typowo handlowe czy skomplikowane umowy. Dlatego pozwalamy sobie wskazać na wybrane obszary, w których mamy wieloletnie doświadczenia, pośrednio związane z prowadzeniem działalności na rynku nieruchomości, inwestycji czy robót budowlanych:

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować