franchising

Praca nad umowami franchisingowymi (nazywanymi też franczyzowymi) wymaga zrozumienia nie tylko biznesu, jaki ma być prowadzony w ramach sieci, ale także istoty i funkcjonowania samej sieci. W kontraktowaniu, a zwłaszcza w kontraktowaniu tak skomplikowanych i rozbudowanych relacji biznesowych, jak w wypadku franczyzy, szczególnego znaczenia nabierają wyobraźnia i doświadczenie.

Od początku funkcjonowania kancelarii zajmowaliśmy się franchisingiem i nadal obsługujemy sieci franchisingowe oraz pomagamy w ich tworzeniu. Wśród zrealizowanych projektów są m.in.:

  • opracowanie kompletnych rozwiązań prawnych dla nowotworzonych sieci franczyzowych, w tym dokumentacji wraz z umowami franczyzowymi (m.in. sieć drogerii, salonów fryzjerskich,  handlowa, pośrednictw nieruchomości, kawiarni),
  • opracowanie umów związanych z franchisingiem (wzorcowe umowy najmu, umowy dostawy, umowy sprzedaży, umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ogólne warunki świadczenia usług lub dostawy towarów, cenniki i regulaminy itp.),
  • szkolenia z zasad funkcjonowania sieci dla franczyzobiorców i pracowników centrali,
  • prezentację założeń funkcjonowania nowotworzonej sieci i zasad współpracy między centralą a franczyzobiorcami dla grup kandydatów na franczyzobiorców, liczących po kilkaset osób,
  • audyt funkcjonującej sieci biur turystycznych pod kątem poprawności dokumentacji, prawidłowości działalności franczyzobiorców,  
  • pomoc w rozwiązywaniu umów franczyzowych w związku z sytuacją pandemiczną COVID-19,
  • pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów między organizatorami sieci a franczyzobiorcami, włącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować