zamówienia publiczne

Zajmujemy się zamówieniami publicznymi na potrzeby naszych podstawowych specjalizacji, czyli obsługi projektów budowlanych. Dotychczasowe doświadczenia i jednocześnie nasza oferta dotyczą usług na rzecz obu stron procedury zamówień publicznych:

  • na rzecz ubiegających się o zamówienie publiczne (wykonawców, oferentów) – w zakresie weryfikacji poprawności i kompletności składanych ofert, a także reprezentacji w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed Sądem Okręgowym ze skargi na orzeczenie KIO lub postanowienia Prezesa KIO,
  • na rzecz zamawiających, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie opracowania lub weryfikacji dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami obejmującymi wzory umów o roboty budowlane, a także w postępowaniach jak powyżej (z odwołania wykonawców przed KIO lub przed Sądem Okręgowym w Warszawie).

Deal done!

Zakończyliśmy kolejny ciekawy projekt! Tym razem wspieraliśmy Altios przy międzynarodowej transakcji zakupu

Vive la France!

W ubiegły piątek 14 lipca mieliśmy ogromną przyjemność gościć w Willi Decjusza

Rekrutujemy!

Poszukujemy nowego prawnika do działu korporacyjnego do naszego zespołu w Krakowie. Jeżeli