zamówienia publiczne

Zajmujemy się zamówieniami publicznymi na potrzeby naszych podstawowych specjalizacji, czyli obsługi projektów budowlanych. Dotychczasowe doświadczenia i jednocześnie nasza oferta dotyczą usług na rzecz obu stron procedury zamówień publicznych:

  • na rzecz ubiegających się o zamówienie publiczne (wykonawców, oferentów) – w zakresie weryfikacji poprawności i kompletności składanych ofert, a także reprezentacji w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz w postępowaniach przed Sądem Okręgowym ze skargi na orzeczenie KIO lub postanowienia Prezesa KIO,
  • na rzecz zamawiających, w tym jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie opracowania lub weryfikacji dokumentacji przetargowej wraz z załącznikami obejmującymi wzory umów o roboty budowlane, a także w postępowaniach jak powyżej (z odwołania wykonawców przed KIO lub przed Sądem Okręgowym w Warszawie).

Rekrutujemy!

Poszukujemy nowego prawnika na stanowisko Junior Associate do naszego zespołu w Krakowie.

Wielkie otwarcie

Mieliśmy wyjątkowo przyjemną okazję uczestniczyć w otwarciu kolejnej fabryki przez naszego Klienta

Piszą o nas…

Miło nam poinformować o opublikowanym w sierpniu komentarzu na łamach ceelegalmatters.com, dotyczącym

Rekrutujemy!

Poszukujemy osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego do naszego zespołu w Krakowie, która