CRBR zakończone rejestracje

Rejestracje w CRBR. Zakończyliśmy z powodzeniem proces zgłoszeń naszych klientów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pozwoliło nam to zdobyć wiele praktycznych doświadczeń, przydatnych na przyszłość, ponieważ zgłoszenia do CRBR to kolejny obowiązek ciążący na przedsiębiorcach, o którym trzeba będzie pamiętać prowadząc działalność.

Wykonanie umów a Covid

Coraz częściej w praktyce pojawiają się zagadnienia związane z COVID-19. Tym razem doradzaliśmy producentowi automatyki przemysłowej w sprawie dotyczącej rozwiązania stosunku umownego z nierzetelnym kontrahentem, który dla usprawiedliwienia swojej zwłoki powoływał się na okoliczności związane z pandemią.

Wygrany spór o kary umowne

Z satysfakcją chcemy podzielić się z informacją o wygranym prawomocnie procesie, który prowadziliśmy w imieniu jednej z gmin. Spór dotyczył zapłaty kar umownych wynikających z umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. na rzecz podmiotu, który zobowiązał się do utrzymania pewnego rodzaju usług na rzecz lokalnej społeczności i nie wywiązał

Renegocjacje najmu

Udane negocjacje zmian w warunkach najmu na terenie parku logistycznego prowadzonego przez jednego z wiodących operatorów w Polsce. Oczywiście powodem sytuacja związane z epidemią Covid-19. Niemniej jednak, był to przykład znakomitego zrozumienia sytuacji przez obie strony najmu i poszukiwania rozwiązania satysfakcjonującego wynajmującego i najemcę, którzy tylko pozornie mają rozbieżne interesy. 

Pomyślny audyt i zakup

Po audytach kilku nieruchomości i długotrwałych negocjacjach nasz klient – wieloletni dealer wielu znanych marek samochodowych nabył nieruchomość z przeznaczeniem na budowę kolejnego nowoczesnego salonu samochodowego. Praktyka wskazuje, że coraz częściej zakup dostępnych jeszcze na rynku niezabudowanych nieruchomości wiąże się z licznymi ryzykami, wynikającymi z właściwości fizycznych nieruchomości, ale także

6 najmów w toku

Pracujemy równolegle przy 6 nowych umowach najmu dużych powierzchni w centrach logistycznych.  W tym samym czasie przyrasta ilość spraw i zapytań o możliwości odstąpienia od umów najmu lub ich wypowiedzenia, a powodem – mówiąc najogólniej – oczywiście sytuacja epidemiczna. Problem dotyczy nie tylko najemców, ale coraz częściej zwracają się o

Najem, franczyza a Covid

Najem i franchising (franczyza) to dzisiaj potencjalnie kula u nogi przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie centrów handlowych. Już trafiają do nas sprawy związane z możliwością rozwiązania umów najmu lokali w centrach handlowych, a nawet rozwiązania umów franczyzowych z sieciami nie szukającymi rozwiązań, które by pomagały wspólnie przetrwać okres pandemii.  Pierwsze

Szkoliliśmy z AML i CRBR

Kolejne szkolenie – tym razem przeprowadziliśmy szkolenie, którego adresatem byli przedstawiciele grupy spółek komunalnych, a dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz obowiązków związanych z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych. 

Połączenie spółek zarejestrowane

Pomyślnie zakończyliśmy proces połączenia dwóch spółek kapitałowych z branży nieruchomościowej, działających na terenie południowej Polski.

Zakończona inwestycja

Kolejny projekt deweloperski, w całości przez nas obsługiwany: od nabycia nieruchomości, przez negocjacje umowy kredytowej oraz umów z wykonawcami robót budowlanych, po proces sprzedaży lokali, został pomyślnie zakończony przez naszego klienta. Jest nam tym bardziej przyjemnie, bo realizacja nastąpiła w prestiżowej lokalizacji w Krakowie.