Skazanie za brak zapłaty

16 lutego 2021

Brak zapłaty za wykonane roboty budowlane może wiązać się z odpowiedzialnością karną zamawiającego te roboty. Doprowadziliśmy do wydania przez sąd I instancji wyroku skazującego w stosunku do takiego niesolidnego kontrahenta. Wykazaliśmy w procesie, że pokrzywdzony podwykonawca został wprowadzony w błąd co do możliwości wywiązania się przez generalnego wykonawcę ze swoich zobowiązań (oszustwo z art. 286 kk). Sąd wymierzył oskarżonemu dłużnikowi karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem i zobowiązał go do naprawienia w całości szkody. Warto wspomnieć, że w interesie wykonawcy (podwykonawcy) jest odebranie od zamawiającego oświadczenia na temat jego sytuacji finansowej i zdolności do zapłaty umówionego wynagrodzenia, co może później ułatwić dochodzenie praw przez pokrzywdzonego także na drodze karnej.

Biznes nie śpi

Wspieraliśmy Klienta przy negocjacjach umowy długoterminowego najmu 40.000 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej, zakończonych

Rekrutujemy!

Poszukujemy prawników do naszego zespołu w Krakowie, którzy będą uczestniczyć w projektach

Organ zmienia zdanie

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu z ciekawym finałem, które toczyło się przed Naczelnikiem

PUODO a włamanie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) pozytywnie ocenił działania podjęte przez spółkę,

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie prawnika/prawniczki na stanowisko: Junior Associate oraz Associate.