Skazanie za brak zapłaty

16 lutego 2021

Brak zapłaty za wykonane roboty budowlane może wiązać się z odpowiedzialnością karną zamawiającego te roboty. Doprowadziliśmy do wydania przez sąd I instancji wyroku skazującego w stosunku do takiego niesolidnego kontrahenta. Wykazaliśmy w procesie, że pokrzywdzony podwykonawca został wprowadzony w błąd co do możliwości wywiązania się przez generalnego wykonawcę ze swoich zobowiązań (oszustwo z art. 286 kk). Sąd wymierzył oskarżonemu dłużnikowi karę pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem i zobowiązał go do naprawienia w całości szkody. Warto wspomnieć, że w interesie wykonawcy (podwykonawcy) jest odebranie od zamawiającego oświadczenia na temat jego sytuacji finansowej i zdolności do zapłaty umówionego wynagrodzenia, co może później ułatwić dochodzenie praw przez pokrzywdzonego także na drodze karnej.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.