Organ zmienia zdanie

12 marca 2021

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu z ciekawym finałem, które toczyło się przed Naczelnikiem Urzędu Celno – Skarbowego w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT. Organ pierwotnie kwestionował to prawo zarzucając brak dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta, który w ocenie organu dopuścił się przestępstw podatkowych. Procedura w tych sprawach jest taka, iż ten sam organ wydaje decyzję w pierwszej instancji, a następnie rozpoznaje odwołanie od własnej decyzji i wydaje decyzję w drugiej instancji. Pierwsza decyzja była niekorzystna. Po naszym odwołaniu organ wydał w drugiej instancji korzystną decyzję.  Z jednej strony cieszymy się pomyślnym zakończeniem sprawy dla klienta, ale zarazem chapeau bas wobec organu, który potrafił wnikliwie ocenić sprawę jeszcze raz i zmienić swoje uprzednie stanowisko.

Biznes nie śpi

Wspieraliśmy Klienta przy negocjacjach umowy długoterminowego najmu 40.000 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej, zakończonych

Rekrutujemy!

Poszukujemy prawników do naszego zespołu w Krakowie, którzy będą uczestniczyć w projektach

PUODO a włamanie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) pozytywnie ocenił działania podjęte przez spółkę,

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie prawnika/prawniczki na stanowisko: Junior Associate oraz Associate.