Dostęp do danych spółki

25 marca 2021

Pomyślnie zakończyliśmy sądową batalię o uzyskanie przez naszego klienta dostępu do wybranych informacji na temat działalności spółki z o.o., w której jest wspólnikiem. Co ważne, to sąd podkreślił, że indywidualne prawo kontroli, o którym mowa w art. 212 k.s.h., oraz dostęp do informacji o tym, co się w spółce dzieje –  nie mogą być ograniczane, zwłaszcza w sytuacji, gdy zarząd nie potrafił w sposób wystarczający wykazać, że występuje uzasadniona obawa co do wykorzystania danych i informacji w celach sprzecznych z interesem spółki oraz co do tego, że przez ich wykorzystanie wspólnik wyrządzi spółce znaczną szkodę.

Biznes nie śpi

Wspieraliśmy Klienta przy negocjacjach umowy długoterminowego najmu 40.000 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej, zakończonych

Rekrutujemy!

Poszukujemy prawników do naszego zespołu w Krakowie, którzy będą uczestniczyć w projektach

Organ zmienia zdanie

Reprezentowaliśmy klienta w postępowaniu z ciekawym finałem, które toczyło się przed Naczelnikiem

PUODO a włamanie

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) pozytywnie ocenił działania podjęte przez spółkę,

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie prawnika/prawniczki na stanowisko: Junior Associate oraz Associate.