Radosław Nikiel

adwokat, partner zarządzający

Dysponuje ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. W 1996 roku był inicjatorem powstania i jednym ze wspólników założycieli NWN. Pracując zawodowo od roku 1990 zajmował się sprawami z różnych dziedzin i obszarów prawa, angażując NWN w nowe projekty, otwierając często w ten sposób kolejne obszary praktyk w NWN. Najważniejsze miejsce w jego praktyce zawodowej zajmowały i nadal zajmują nieruchomości. Począwszy od spraw reprywatyzacyjnych, regulacji stanów prawnych, przez audyty nieruchomości, najmy powierzchni komercyjnych (biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych), projekty deweloperskie komercyjne i mieszkaniowe, po duże transakcje na rynku nieruchomości oraz obsługę dużych procesów inwestycyjnych. 

Drugim istotnym obszarem, którym zajmował się od początku lat 90 jest prawo handlowe i prawo spółek. Wiodącymi projektami były umowy między wspólnikami/inwestorami, wspólne przedsięwzięcia, a także franchising. Przez wiele lat był zaangażowany w doradztwo prawne na rzecz instytucji finansowych – banków, firm leasingowych i domu maklerskiego. 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 0d 1995 roku wpisany na listę adwokatów Izby Krakowskiej. Był doradcą wiceprezydenta Krakowa, członkiem Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego, członkiem Rady Fundacji Krakowski Instytut Nieruchomości, członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Świat Nieruchomości”, członkiem rad nadzorczych spółek handlowych, a także członkiem zarządu spółki akcyjnej. Aktualnie jest przewodniczącym rady nadzorczej domu maklerskiego.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować