Zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „u.k.u.r.”) w zasadniczy sposób ograniczyła możliwość zbywania nieruchomości uznawanych za nieruchomości rolne. Od czasu wejścia w życie ustawodawca stopniowo zmniejsza rygory wynikające z ustawy, również poprzez doprecyzowanie jej przepisów. Takie ograniczenie zakresu zastosowania u.k.u.r. zostało dokonane m.in. na mocy ustawy z dnia 13 lipca […]

Hipoteka – uwagi praktyczne (część 1). Hipoteka a przedawnienie

Ustanawiając hipotekę nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak długo może ona obciążać naszą nieruchomość. Co więcej, nie zdajemy sobie sprawy, że może obciążać nieruchomość i widnieć w księdze wieczystej do końca naszego długiego życia. A przecież hipoteka zmniejsza wartość nieruchomości, może wręcz odstraszać nabywców, a także trudniej już obciążoną nieruchomość wykorzystać ponownie jako zabezpieczenie kolejnych […]

Audyt nieruchomości przed jej zakupem – robić czy nie robić?

Duzi inwestorzy, firmy inwestujące w nieruchomości, deweloperzy – wiedzą, że audyt nieruchomości to oczywistość, głównie dlatego, że inwestują w nie duże pieniądze. Nie będę pisał w szczegółach o tym, czym audyt jest, co obejmuje – o tym może innym razem. Mniej więcej wszyscy mają wyobrażenie. Audyt służy zbadaniu sytuacji prawnej, w jakiej znajduje się nieruchomość, […]