Nowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków

Wstęp 1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej jako: „Rozporządzenie”. Zawiera ono szereg zmian m.in. próbujących chociaż częściowo zwalczyć zjawisko tzw. „patodeweloperki”. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia, które w […]