Co ma wspólnego walka ze smogiem z odmową wypłaty odszkodowania za zniszczoną nieruchomość?

Interesujące dla właścicieli (i zarządców) budynków oraz lokali mogą być nowe regulacje prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta jest w trakcie tworzenia – jak poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego według planu w I kwartale 2021 minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie tej ewidencji. CEEB ma pomóc w walce ze smogiem. […]

Zbliżają się terminy sprawozdawczości środowiskowej

Ubiegły rok był szczególny pod względem kalendarza obowiązującego przedsiębiorców zobligowanych do realizowania swoich obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska. W związku z trwającą pandemią COVID-19 ustawodawca przesunął szereg ustawowych terminów środowiskowych, w tym m. in. termin złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019, czy też rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu […]