Co ma wspólnego walka ze smogiem z odmową wypłaty odszkodowania za zniszczoną nieruchomość?

22 lutego 2021

Interesujące dla właścicieli (i zarządców) budynków oraz lokali mogą być nowe regulacje prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta jest w trakcie tworzenia – jak poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego według planu w I kwartale 2021 minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie tej ewidencji. CEEB ma pomóc w walce ze smogiem.

Niewykonanie przez właściciela (lub zarządcę) ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw stanowić będzie wykroczenie, niemniej „przy okazji” funkcjonowania CEEB właściciel (zarządca) nieruchomości może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje także z innych tytułów.

Mianowicie do CEEB wpisywany będzie cały szereg danych, nie tylko tak podstawowych, jak informacje o źródłach ciepła wykorzystywanych w danym budynku lub lokalu, ale też np. informacje o przeprowadzonych kontrolach nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych, czy przeprowadzonych tzw. przeglądach kominiarskich (corocznych przeglądach instalacji gazowych oraz przewodów kominowych przewidzianych przez art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c) Prawa budowlanego).

Niewykonanie obowiązkowego przeglądu kominiarskiego również zagrożone jest karą grzywny (art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego). Co więcej zaniedbania w zakresie obowiązkowych przeglądów kominiarskich mogą skutkować odmową wypłaty ubezpieczenia w razie pożaru nieruchomości.

Warto zatem mieć na uwadze, iż wśród licznych innych urzędów i instytucji uprawnionych do dostępu do danych zgromadzonych w CEEB są także organy nadzoru budowlanego i zakłady ubezpieczeń.

Piotr Noworyta

Piotr Noworyta

radca prawny, partner w Nikiel Wójcik Noworyta odpowiedzialny między innymi za praktykę obejmującą prawo handlowe i prawo spółek, a także kontraktowanie w zakresie działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych

Udostępnij publikację:

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.