Czy przedsiębiorcy mają prawo weryfikować czy dana osoba została zaszczepiona?

21 lipca 2021

Luzowanie obostrzeń z jednej strony pozwala na oddech przedsiębiorcom, których biznesy ucierpiały w związku z pandemią, z drugiej zaś rodzi kolejne problemy związane z wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę.

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 26 czerwca 2021 r. („Rozporządzenie”)  limit miejsc wprowadzonych na wydarzeniach, zgromadzeniach czy w np. w hotelach obowiązuje tylko osoby, które nie poddały się szczepieniu.  Powoduje to, że organizatorzy koncertów, targów, restauratorzy czy hotelarze muszą uzależnić ilość swoich klientów od faktu ich zaszczepienia.

Przedsiębiorcy stają przed nie lada dylematem czy mają prawo  weryfikować czy dana osoba została zaszczepiona?  Czy mogą takie dane gromadzić ? Jak bowiem inaczej ustalić dla ilu osób można zorganizować przyjęcie czy też zapewnić miejsca noclegowe? Nie ma wątpliwości, że informacja o tym czy dana osoba została zaszczepiona stanowi dane dotyczące  stanu jej zdrowia.  Zgodnie z art. 9 ust.1 RODO przetwarzanie tak wrażliwych danych, jak dane dotyczące zdrowia, co do zasady jest zakazane.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy nie mają prawa żądać od klientów danych wrażliwych, a samo rozporządzenie Rady Ministrów, które reguluje kwestie limitów, nie daje żadnych uprawnień przedsiębiorcom. Rozporządzenie to nie może więc stanowić  dla przedsiębiorców podstawy do przetwarzania danych osobowych swoich klientów w zakresie ich szczepienia.

Obecnie, mimo że ustawodawca nakłada na przedsiębiorców określone obowiązki związane ze stanem pandemii, nie daje żadnych narzędzi by mogli oni faktycznie weryfikować, którzy klienci podlegają limitom, a którzy są z nich zwolnieni. Jedyną możliwą podstawą przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w tej sytuacji jest dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Osoba taka może wyrazić zgodę na okazanie dowodu zaszczepienia i na tej podstawie skorzystać z danej usługi.

Jak miałoby to odbywać się w praktyce?

Najprostszym rozwiązaniem wydaje się zaproponowanie danej usługi (czy to noclegu czy miejsca w restauracji) osobom do granicy limitu, a następnie proszenie osób chcących wziąć udział w wydarzeniu lub skorzystać z usługi powyżej limitu o okazanie dowodu zaszczepienia. W przypadku odmowy okazania takiego dowodu, klient powinien zostać poinformowany, że wyczerpany został limit osób mogących skorzystać z usługi. Nie ma podstaw do tego by odmówić wykonania usługi klientom, które odmówią podania informacji o zaszczepieniu, w sytuacji gdy limit osób nie został wyczerpany.

Co również istotne – przedsiębiorca nie może gromadzić danych na temat szczepień. Wykluczone jest utrwalanie okazanych dokumentów lub zbieranie oświadczeń od klientów dotyczących faktu zaszczepienia.

Dominika Woźniak

Dominika Woźniak

adwokat, senior associate w Nikiel Wójcik Noworyta, specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych

Udostępnij publikację:

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.