W okresie ostatnich 10 lat znaczące miejsce w naszych usługach zajmowały sprawy upadłościowe, a w szczególności stała obsługa syndyków i prowadzonych przez nich upadłości. Nasze doświadczenia obejmują:

  • kompleksową obsługę procesów upadłościowych – obsługę syndyków masy upadłości (np. upadłości firmy z branży budowlanej, w której suma uznanych wierzytelności na liście wyniosła ponad 300 mln zł),
  • postępowania sądowe dotyczące masy upadłości, m.in. w sprawie odzyskania wierzytelności upadłego, a także dotyczące bezskuteczności czynności dokonywanych przez dłużnika wobec masy upadłościowej – skargi pauliańskie, w których udało nam się odzyskać nieruchomości o wielomilionowych wartościach,
  • opiniowanie zgłoszeń wierzytelności,
  • zapewnienie bezpieczeństwa w aspekcie odpowiedzialności osobistej syndyka, zarządcy oraz nadzorcy sądowego (karnej lub odszkodowawczej) w związku z wykonaniem ustawowych obowiązków,
  • doradztwo (z sukcesem) w sprawie jednego z pierwszych w Polsce wniosków dotyczących tzw. przygotowanej likwidacji „pre-pack” dla firmy produkcyjnej,
  • wnioskowanie w imieniu wierzycieli o upadłość dłużników – opracowanie wniosków wraz z zebraniem dokumentacji,
  • pomoc prawną na rzecz wierzycieli upadłych, w tym wsparcie w sprawach przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w umieszczeniu wierzytelności na liście lub w spisie, a także w sprawach sprzeciwowych, jak również reprezentację wierzycieli w postępowaniach o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania sanacyjnego, na radach wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • pomoc prawną na rzecz wierzycieli w postępowaniach dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie naszych Klientów w rozmowach z wierzycielami w ramach pozasądowej restrukturyzacji zobowiązań.

 

Oceniamy również, czy sytuacja finansowa uzasadnia konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, względnie czy sytuacja przedsiębiorcy umożliwia przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej. Wówczas doradzamy, jaki rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego będzie najefektywniejszy, a następnie świadczymy kompleksowe wsparcie w toku postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. przygotowujemy wnioski restrukturyzacyjne, wstępne plany restrukturyzacyjne, propozycje układowe). 

Rejestr Urbanistyczny

W poprzednim artykule opublikowanym na stronie internetowej https://nwlegal.pl/zintegrowane-plany-inwestycyjne/ została opisana część zmian