Wstrzymane spłaty rat kredytów CHF – uzyskujemy kolejne zabezpieczenia

6 września 2022

Od dłuższego czasu reprezentujemy klientów w sporach z bankami w sprawach dotyczących umów kredytowych indeksowanych albo denominowanych do CHF. W postępowaniach domagamy się stwierdzenia nieważności tych umów m.in. ze względu na zawarcie w ich postanowieniach niedozwolonych klauzul (tzw. klauzul abuzywnych). Ponadto żądamy zwrotu dla klientów kwot wpłaconych w trakcie trwania umów kredytowych.

W ostatnim okresie regularnie uzyskujemy dla naszych klientów zabezpieczenia, dzięki którym są oni zwolnieni z obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych w całym okresie trwania postępowań, aż do ich prawomocnego zakończenia (a więc klienci są chronieni pomimo wydłużających się sporów i wnoszonych przez banki środków zaskarżenia).

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.