Prawa konsumenta – procesowo

Na początku bieżącego roku opublikowałem artykuł, w którym poruszyłem kwestie materialnoprawne związane z nowelizacją przepisów regulujących prawa konsumenta. Nowelizacja ta (a w zasadzie dwie nowelizacje) weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Dla osób, które jeszcze nie czytały – link do artykułu: https://nwlegal.pl/obowiazki-przedsiebiorcy-prawa-konsumenta-nowe-przepisy/ W niniejszym artykule skupię się na przepisach procesowych, które w przeważającej większości […]

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Część 1

1. Wstęp Rok 2023 będzie rokiem przełomu w prawie pracy. W nadchodzących miesiącach będziemy świadkami istotnych zmian zarówno w indywidualnym prawie pracy, jak i w zbiorowym prawie zatrudnienia. Zmian, które będą dotyczyć wielu aspektów działalności pracodawcy bez względu na skalę tej działalności. Nie lada wyzwanie czeka przede wszystkim te osoby, które zajmują się zapewnieniem zgodności […]

Nowelizacja przepisów regulujących prawa konsumenta.

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy o prawach konsumenta. Obie nowelizacje są skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej zwiększających poziom ochrony konsumenta. W niniejszym artykule przedstawię zmiany mające zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności zawierają umowy z konsumentami. Tacy przedsiębiorcy powinni m.in. zweryfikować […]

Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektyw: work-life balance i w sprawie „sygnalistów”

Okres pandemii wprowadził nie lada zamieszanie legislacyjne. Nadążanie za zmianami, przy takim tempie i rozmiarach ich wprowadzania, stanowi spore wyzwanie, szczególnie dla przedsiębiorców. Poza wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, pracodawców czekają zmiany spowodowane implementacją dwóch dyrektyw unijnych.  2 sierpnia 2022 roku mija ostateczny termin na wdrożenie mechanizmów zapewniających realizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

Kto jest stroną postępowania budowlanego? Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jasno określa, kto może być stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a są to: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  W tym sensie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi […]

Żądanie udostępnienia nagrania z monitoringu

Monitoring wizyjny jest już stałym elementem naszej rzeczywistości. Z monitoringiem mamy do czynienia w przestrzeniach publicznych – na ulicach, w instytucjach, jak również w zakładach pracy czy obiektach handlowych. Przedsiębiorcy stosując monitoring czują się bezpieczni, jednak monitoring to również obowiązki. I to niełatwe. Stosując monitoring wizyjny administrator przetwarza dane osobowe, a w związku z tym […]

Czy deweloper może przerzucić na klienta skutki galopujących cen materiałów budowlanych i robocizny?

Powiedzieć, że aktualnie nieruchomości drożeją na potęgę to właściwie nic nie powiedzieć, bo każdy z nas to obserwuje. Na wzrost cen wpływają m.in. rosnące ceny materiałów budowlanych i robocizny.  W tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości pojawia się po stronie deweloperów pokusa aby zmienić reguły gry w trakcie gry, tzn. podnieść cenę mieszkania lub domu, tłumacząc podwyżkę […]

Czy przedsiębiorcy mają prawo weryfikować czy dana osoba została zaszczepiona?

Luzowanie obostrzeń z jednej strony pozwala na oddech przedsiębiorcom, których biznesy ucierpiały w związku z pandemią, z drugiej zaś rodzi kolejne problemy związane z wywiązywaniem się z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę. Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii […]

Przetwarzanie danych kandydatów do pracy – co z tą zgodą?

Czy powszechnie stosowana magiczna klauzula „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji” jest konieczna, by móc rozpatrywać CV przesłane przez kandydata?  Co w sytuacji, jeśli kandydat nie zamieści przytoczonej klauzuli w swojej aplikacji? Czy takiego kandydata należy już na wstępie odrzucić? Warto zwrócić uwagę, że zgoda jest jedną z kilku podstaw przetwarzania danych wskazanych […]

Problemy karne w nieruchomościach – nowa specjalizacja NWN

Bardziej wnikliwi obserwatorzy być może dostrzegli, że w naszej praktyce pojawiła się nowa specjalizacja, którą nazwaliśmy „problemy karne w nieruchomościach”. Skąd taki pomysł? Przyniosło go życie, a raczej sprawy, którymi zajmowaliśmy się w ostatnich latach. Rola prawa karnego w życiu gospodarczym stale wzrasta. Skutkiem tego jest m.in. wykorzystywanie prawa karnego do „walki” z inwestorami czy […]