Wygrany spór o kary umowne

16 czerwca 2020

Z satysfakcją chcemy podzielić się z informacją o wygranym prawomocnie procesie, który prowadziliśmy w imieniu jednej z gmin. Spór dotyczył zapłaty kar umownych wynikających z umowy zbycia udziałów w spółce z o.o. na rzecz podmiotu, który zobowiązał się do utrzymania pewnego rodzaju usług na rzecz lokalnej społeczności i nie wywiązał się z tego zobowiązania. Podmiot ten zrealizował w całości swój cel biznesowy, natomiast porzucił obowiązki uzgodnione z gminą. Sąd apelacyjny zaaprobował w całości nasze stanowisko i uznał, że przesłanki do zasądzenia kar umownych zostały spełnione. Aktualnie wspieramy jedną z gmin w kolejnej tego typu sprawie.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików cookies. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności .

KRAKÓW

Rekrutujemy!

Poszukujemy do biura w Krakowie osoby z uprawnieniami adwokata/radcy prawnego.