Sukces działu procesowego – prawomocne podjęcie zawieszonego postępowania z udziałem syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości

W sprawach związanych z tzw. „kredytami frankowymi” wielu konsumentów w jednym postępowaniu dochodzi przed sądem dwóch roszczeń – o zapłatę, tj. o zwrot wpłaconych kwot z tytułu wykonywania umowy kredytu, jak również o ustalenie nieważności umowy. Z uwagi na upadłość Getin Noble Bank S.A. sądy w tych sprawach często wydają postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]

Sukces w postępowaniu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości

Ograny gmin wydając decyzje wymiarowe co do podatku od nieruchomości opierają się na ogół na danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Taki „automatyzm” działania – mający podstawę w art. 21 ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – wynika przede wszystkim z dużej ilości decyzji, które należy wydać. Organy opierają się zatem na danych ewidencyjnych, […]

Zmiana daty wejścia w życie nowego Rozporządzenia dot. warunków technicznych budynków

Do prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O rozporządzeniu zmieniającym pisaliśmy w artykule adw. Karola Kochańskiego ➡ Nowe rozporządzenie dot. warunków technicznych budynków. Projekt ten został przekazany do podpisu Ministrowi Rozwoju i […]

Interpretacja pojęcia „budynku” nadal budzi wątpliwości – korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa zamówień publicznych

Definicja pojęcia „budynku” wynikająca z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (podobnie zresztą jak kwalifikacja obiektów budowlanych do poszczególnych kategorii wynikających z ustawy) nieustannie pozostaje przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych. To właśnie między innymi rozumienie pojęcia „budynku” było osią sporu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym przez jedną z gmin. W zakończonym ostatnio […]

Upływ terminów przedawnienia

Z końcem roku kalendarzowego ulegają przedawnieniu roszczenia, dla których termin przedawnienia wynosi co najmniej 2 lata. Dlatego wskazane jest, aby przynajmniej raz w roku dokonywać przeglądu roszczeń pod tym kątem. Podstawowy termin przedawnienia wynosi 6 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Przepisy przewidują jednak wiele […]

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować po kilku dużych projektach, postanowiliśmy zaszaleć na torze gokartowym – zespołowo! Tym razem wyłącznie w męskim gronie zespół NWN odbył szkolenie, trening, a następnie wziął udział w wyścigach. Emocji i śmiechu co niemiara, zakręty, prędkość, rywalizacja… 🏎🏎🏎Zazwyczaj skupieni nad przepisami i w rywalizacji […]

O nieudanych inwestycjach, błędnych decyzjach i porażkach…

W najnowszym artykule na łamach Forbes Polska, Radosław Nikiel – partner zarządzający NWN wraz z Janem Kornblitem – CEO i założycielem Kornblit&Partners | Executive Search – otwarcie o cennych lekcjach biznesu, jakimi stają się nierzadko porażki. Zachęcamy serdecznie do lektury link do artykułu.

Kolejne korzystne rozstrzygnięcie

W ostatnim czasie przybywa spraw dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy – tzw. postępowań dyscyplinarnych. Niewątpliwie jest to efekt większej świadomości prawnej pacjentów, którzy coraz częściej decydują się na wszczynanie postępowań dyscyplinarnych w przypadku popełnienia błędu medycznego. Ze statystyk wynika, że liczba spraw, które wpłynęły do Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2022 r. wynosiła 190, w 2021 r. […]

Wygrana w sprawie medycznej

Funkcjonujemy w rzeczywistości prawnej, w której coraz częściej lekarzom przychodzi mierzyć się z problemami prawnymi. Sprawy takie nieraz mają wymiar i ciężar szczególny. Zarzuty stawiane są bowiem także lekarzom oddanym swojej profesji, którzy życie poświęcają na leczenie i ratowanie ludzi. Tym bardziej cieszy, jak w tego typu sprawie możemy pomóc. Mieliśmy zaszczyt bronić profesjonalnego lekarza, […]

Deal done!

Zakończyliśmy kolejny ciekawy projekt! Tym razem wspieraliśmy Altios przy międzynarodowej transakcji zakupu udziałów grupy spółek. Dokumentacja transakcyjna przy przejęciu tego rozmiaru przy jednoczesnym zachowaniu ustaleń stron i wymogów prawa polskiego, wymagała sprawnej koordynacji projektu po obu stronach. Dziękujemy Altios za zaufanie i niezwykle owocną współpracę.