of counsel

Od ponad 20 lat lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od października 1997 roku zajmuje się zawodowo obsługą wszelkich procedur związanych z wydatkowaniem środków publicznych w ramach zamówień publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Wieloletnia praktyka i znajomość prawa zamówień publicznych ugruntowana została tysiącami przeprowadzonych postępowań z tego zakresu, udziałem i reprezentacją w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto posiada wiedzę i doświadczenia z zakresu postępowań administracyjnych. Doradzał nam w projektach realizowanych dla podmiotów prywatnych oraz dla gmin. 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1993–1997 pełnił funkcję członka Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Krakowskiego (obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze).

Rejestr Urbanistyczny

W poprzednim artykule opublikowanym na stronie internetowej https://nwlegal.pl/zintegrowane-plany-inwestycyjne/ została opisana część zmian