adwokat, senior associate

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Prowadziła wiele spraw sądowych, których przedmiotem były rozliczenia między inwestorem a wykonawcą robót, w tym roszczenia z tytułu wad robót budowlanych, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, z tytułu kar umownych za nieterminową realizację inwestycji. Klientami w tych sprawach byli prywatni inwestorzy, deweloperzy, a także gminy.

Kolejnym obszarem praktyki, równie istotnym, jest pomoc przy wdrażaniu, stosowaniu, a także w postępowaniach kontrolnych z zakresu ochrony danych osobowych oraz z zakresu innych podobnych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, a wchodzących w zakres tzw. compliance. Z powodzeniem prowadziła także szkolenia z tego zakresu. 

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Rejestr Urbanistyczny

W poprzednim artykule opublikowanym na stronie internetowej https://nwlegal.pl/zintegrowane-plany-inwestycyjne/ została opisana część zmian